Tổng hợp cách reset password Admin Account trên Mac

Tổng hợp cách reset password Admin Account trên Mac

Quên mật khẩu đăng nhập Mac ? Sau khi đọc bài viết bạn sẽ thấy vấn đề của bạn chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí có đến 3 cách để đặt lại mật khẩu Admin Account.

Tổng hợp cách reset password Admin Account trên Mac

 

Cách 1: Reset password sử dụng Single User Mode
Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào Single User Mode. Thực hiện các câu lệnh theo thứ tự bên dưới:

mount -uw /
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist nếu OS X 10.7 trở về sau Hoặc launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist nếu OS X 10.6 trở về trước.
passwd username và nhập password mới cho cái tài khoản nào muốn reset( nếu có 1 account thì ko cần username, nhiều account thì cần gõ chính xác username).
reboot

 

Cách 2: Sử dụng Reset Password.app để reset password. 
Yêu cầu còn phân vùng Recovery để boot vào Recovery Partition
Tắt máy hoàn toàn, mở lại
Giữ Option Key chọn Recovery hoặc giữ tổ hợp ⌘+R trước khi màn hình xám xuất hiện
Chọn Utilities Menu mở ứng dụng Ternimal và gõ lệnh: resetpassword
Chọn phân vùng hệ thống, tài khoản muốn reset pass và nhập mật khẩu mới.
Done.

 

***Lưu ý: Cách này sẽ không áp dụng được nếu Account có bật FileVault hoặc chương trình mã hoá dữ liệu nào trên Mac. Khi đó bạn buộc phải sử dụng Cách 1 hoặc 3.
Cách 3: Tạo một account Admin mới hoàn toàn và đăng nhập bằng account này
Mục đích: đăng nhập được vào Mac, can thiệp vào Folder User người dùng cũ để cứu dữ liệu ra và reset password thông qua System Preferences.
Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào chế độ Single User. Thực hiện lần lượt các câu lệnh từ bước 2 bên dưới.
mount -uw /
rm /var/db/.AppleSetupDone
reboot
Sau khi khởi động bạn sẽ vào màn hình chức năng tạo Admin User mới. Tiến hành các bước và login vào hệ thống.
Reset mật khẩu của Account Admin cũ bằng cách vào System Preferences –> Users & Groups. Mở cái ổ khoá vàng bên gốc dưới bên trái, nhập pass admin mới.
Chọn Account Admin Cũ và chọn change pass cho nó. Done.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

avatar